Avansert søk


Påminning: Årsmøte 9. april

Rendalen bridgeklubb holder årsmøte mandag 9. april kl. 17.45 ved Mistra hotell. Saksliste:  Valg av møteleder og sekretær, årsmelding, regnskap, valg og eventuelt.

Eventuell frasigelse av verv sendes formann i valgkomitéen Bernt Roar Lunde. Forslag til saker som ønskes tatt opp i årsmøtet sendes formann/leder Ola Kværnæs.

Formann/leder ønsker vel møtt til årsmøte! 

 

 

Etter årsmøtet blir det selvsagt bridgespilling kl. 18.30.  Velkommen til alle for en trivelig spillekveld

HUSK: Simultanturneringer både 16. april og 23. april

Rendalen bridgeklubb (RBK) har meldt seg på i simultanturneringene alle mandager resten av vårsesongen; 16. april og 23. april, ..før sommerbridge setter sånn skikkelig inn.  Alle klubbens flotte medlemmer oppfordres til å møte opp, og vi ønsker også spilleglade fra alle andre kanter velkommen!  Ved simultanturneringer spiller du mot alle klubber i Norge som har meldt seg på for simultanturnering, og bridgeforbundet (NBF) lager ei resultatliste for hele landet.  På denne måten kan du med makker konkurrere mot mange flere enn de du gjør ved en vanlig klubbkveld.  Dette krydrer spillekvelden! De beste får de vanlige klubbpoengene fra RBK, men også simultanpoeng fra NBF (landsbasis).  Øvrige påmeldte klubber til simultanturneringer kan du se her.  Rendalen bridgeklubb har spillekvelder hver mandag kl. 18.30 ved Mistra hotell

Resultatene for 3/4-2018 er klar

Kveldens resultat er klart. Gratulerer til kveldens vinnere, Anne og Dag.


I denne turneringa bruker vi Poengserie i Ruter for første gang, som en test. Vi kommer til å føre Vårturneringa i Excel-ark også, som vanlig, så dere kan se forskjellene i hvordan dette rapporteres i hhv Poengserie og Excel.

 

Enkvelds Imp's across the field

Kveldens Imp turnering ble vunnet av Frank Bogen - Kurt-Ove Thomassen med 230,6 poeng.  På andreplass kom Lars Wilhelm Kvarsvik - Anne Irene Bogen med 164,3 poeng, og på tredje fulgte Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding med 120,4 poeng.

 

 

 

Neste tirsdag, den 10. starter trekvelds Vårturnering med simultan første og siste kveld.

 

Singelkveld 3 april

Gratulerer med seieren til Øystein og Per Oskar foran Jonteog Per

John Inge leiar singelturneringa

16 spelarar på startstreken og klubbleiaren rett i tet etter den første kvelden i den tradisjonelle singelturneringa over tre kveldar. Hans og Torstein ligg på delt andreplass når fem rundar og tretti spel er unnagjort. Resultat finn du på vanleg plass, øvst på sida.