Avansert søk


Toppe eller kutte?

I årets første kveldsturnering var vi hele 6 fulle bord! Dette lover bra, og fra og med neste uke er det klubbmesterskap for par. Klarer vi å holde 7 fulle bord stabilt gjennom vinteren? Uansett er dette kjempeartig og vitner om stor aktivitet i klubben.

Valg av fargebehandling i kløver var avgjørende for god eller middels score i spillet under. Velger du riktig variant får du middels, velger du en annen variant får du en stor minus. Hva ville du ha gjort?

Etter pass i nord åpner øst 1 spar. Syd går inn med 2 hjerter, vest er taus og nord inviterer videre med 3 hjerter. Syd setter håndbremsen på, og ut kommer spar-Q fra vest.

Du har to tapere i spar og én i ruter. Så utfordringa ligger i kløver: Toppe eller dobbelkutte?

Kontingent for 2018

Kontingent for 2018 i Søm Bk

Alle som spiller bridge i Kretsens klubber må betale medlemsavgift i en klubb. 

Ønsker du å være medlem i Søm Bk er kontingenten for 2018 på kr. 400,-.
(Hele beløpet går videre som kontingent til NBF og Kretsen.)

Er du hovedmedlem i en annen klubb, kan du være bimedlem
i Søm Bk for kr. 100,-.

Betales på klubbkveld, eller til konto 3000 60 40485  (før 30/11-17)