Forbundsautoriserte TLer

Aktive

Sigmund Ivar Bakke, Horten
Ivar Berg, Trondheim
Markus Bruno, Kristiansand
Trygve Brøtan, Svene
Odd A. Frydenberg, Holmestrand
Per Halvorsen, Bergen
Ingebrigt Jenssen, Sørreisa
Knut Kjærnsrød, Skallestad
Allan Livgård, Askim
Trygve Lisland, Skien
Svein-Jarle Ludvigsen, Bodø
Jan Arve Moe, Steinkjer
Helge Mæsel, Kristiansand
Per Nordland, Selbu
Sven Pran, Ski
Harald Berre Skjæran, Larvik
John-Hallvard Skoglund, Fjerdingby
Kenneth Syversen, Mjøndalen
Bengt Chr. Sørensen, Førrefjorden
Kyrre Tangen, Trondheim
Are Utvik, Oslo
John Våge, Trondheim
Edgar Wassvik, Evenskjer

Passive
Runar Lillevik, Oslo
Øyvind Ludvigsen, Oslo
Jakob Madsen, Bergen
Jan Mikkelsen, Oslo
Julius Moe, Oslo
Kaare Høy Muller, Bergen
Ole Myhre, Kopervik
Rolf J. Olsen, Oslo
John-Eldar Pedersen, Hennes
Leif Rostad, Fredrikstad
Tommy Sandsmark, Oslo
Leif-Erik Stabell, Harare
Arne Thomassen, Bergen
Even Ulven, Haslum

Ikke-medlemmer er strøket fra listen.