Frifond organisasjon

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig for barn og unge å drive med det de har lyst til – der de bor.

Frifond skal bidra til å skape lokal aktivitet for barn og unge under 26 år. Bridgeklubber som jobber for å øke denne aldersgruppens interesse og engasjement for å lære bridge kan få denne støtten.

Tiltakene skal være rettet mot denne aldersgruppen, men det utelukker ikke tiltak som også inkluderer eldre personer, så lenge de unge utgjør størstedelen av målgruppen.

Klubber som faller inn under en av tre kategorier kan søke:

  • Klubber med minst 5 juniormedlemmer (<26 år) kan søke om driftsstøtte
  • Nystartede juniorbridgeklubber (minimum 50 % av medlemmene er <26 år) kan søke om oppstartsstøtte
  • Alle klubber (uavhengig av antall juniormedlemmer) kan søke om prosjektstøtte til tiltak der hovedmålgruppen er juniorer (<26 år)

Søknader:
Klubber med 5+ juniormedlemmer i grunnlagsåret vil bli kontaktet for at de skal bekrefte at de ønsket å motta støtten. Oppstartsstøtte kan man søke om hele året, og alle klubber som kvalifiserer vil få denne støtten. Det må søkes enten i oppstartsåret eller i påfølgende år.

Prosjektstøtte kan det søkes om hele året, og søknader behandles løpende i perioden august - november.  

Prosjektsøknader skal inneholde en enkel beskrivelse av hva dere ønsker å gjøre, samt et enkelt budsjett. Husk å ta vare på kvitteringer for å dokumentere utgiftene.

Send søknad til bridge@bridge.no, og merk med "Søknad prosjektmidler Frifond".

NBFs retningslinjer for frifondsmidler

Eksempler på bruk av midlene:

Lynkurs i bridge på Lofoten Folkehøgskole

 

 Lørdagstreff med kortspill og pizza

 

Ungdomssamling på hytte i Ulvik